+36 (20) 588 6929 balase@senecabeszedstudio.hu

Beszédtechnika és interakciós tudatosság

Csoportos és egyéni formában szervezzük mindazok számára, akik felismerték, hogy pályájukon a beszéd munkaeszköz, amelynek fejlesztésével még több sikert tudnak elérni.

Tréningünket mindenkinek ajánljuk, akik sikereiket az interperszonális kommunikációban megszerzett tájékozottságukkal, az elméleti tudnivalók gyakorlati alkalmazásával is fokozni szeretnék.

A képzés anyaga

 • a kommunikációval kapcsolatos alapvető tájékozottság és tudatosság kialakítása,
 • a hatásos beszéd működésének elemzése mások és önmaguk megfigyelése által,
 • saját beszéd sajátosságainak: erősségeinek és gyengeségeinek feltérképezése,
 • a képességek fejlesztése, készséggé alakítása,
 • a csoporthelyzet kínálta tükrözés segítségével a beszéd és a nonverbális üzenetek másokra tett hatásának megtapasztalása

A tréning célja:

 1. A kommunikációs értékek felismerése, elsajátítása és tudatos, készségszintű alkalmazása.
 2. További fejlődés a kommunikációban.
 3. A nyilvános, csoport előtti hatékony szereplés.
 4. A hiteles, az egyéniséget tükröző megszólalás.
 5. A meggyőzőerő fokozása.
 6. A csoporttagok állandó, kölcsönös visszajelzései által rugalmasabb, magabiztosabb kommunikáció.
 7. Az önismeret (ön-elfogadás) és a tolerancia fejlődése.

A tréning időtartama csoportos formában: 7 hét, hetenként egy alkalom (7×4, összesen 28 óra), a délutáni-esti órákban.
A csoportot csak megfelelő számú jelentkezővel tudjuk elindítani!

Az egyéni tréningek célja, anyaga (a csoport visszajelző-tükröző funkciójának kivételével) alapjaiban azonos a csoportos tréningekével, kiegészítve az egyén speciális elvárásaival, aktuális szempontjaival.

Időpontját és időtartamát is közös megegyezéssel alakítjuk.