+36 (20) 588 6929 balase@senecabeszedstudio.hu

Képes könyv a dadogásról – és más dolgokról

SCHMIDTNÉ BALÁS ESZTER
KÉPES KÖNYV A DADOGÁSRÓL ÉS MÁS DOLGOKRÓL

Ez a könyv elsősorban a szülőknek és a pedagógusoknak szól, de haszonnal forgathatják a felnőtt érintettek, terapeuták és mindazok, akiket érdekel ez a furcsa, a kommunikációt nagymértékben akadályozó beszédhiba.
A szerző logopédus és több, mint húsz éve foglalkozik dadogó gyermekekkel, felnőttekkel. Művében közérthető, olvasmányos és mégis szakszerű megfogalmazásban foglalja össze eddigi tapasztalatait mindazok számára, akiket ez a furcsa, szokatlan beszédhiba érdekel, megérint.
A könyv az általános tudnivalók közlésével abban kíván segítséget nyújtani, hogy ezeket a kellemetlen, sokszor kínos érzéseket elkerüljük, vagy legalább tudjunk mit kezdeni velük. Jellemzője, hogy rengeteg esetismertetéssel, szépirodalmi és szakirodalmi idézetekkel, és főleg gyönyörű képekkel teszi sokkal élvezhetőbbé, “fogyaszthatóbbá” a dadogással kapcsolatos ismereteket.

A könyv hat fejezetből, valamint irodalom-jegyzékből áll.

Az 1. fejezet a gyermek bemutatásával foglalkozik. Röviden összefoglalja a dadogóval és a dadogással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Tájékoztatja a szülőt a szakember felkeresésének ajánlott időpontjáról, valamint a dadogás megjelenésekor szükséges teendőkről. Ismerteti a Komplex Művészeti Terápiát.
A 2. fejezet főszereplője a család. A család funkcióváltásának rövid áttekintése után egyenként foglalkozik a család tagjaival, majd a szülőkkel folytatott beszélgetések tapasztalataival.
A 3. fejezet a terapeutákról, a terapeutáknak szól. Felsorolja a terapeuta személyiségének jellemzőit, megfogalmazza a velük szemben támasztható követelményeket. Az olvasó bepillantást nyer a terápia néha titokzatosnak tűnő, a nyilvánosság elől rejtett folyamataiba.
A 4. fejezetben a pedagógusok kerülnek előtérbe, azok a személyek, akikkel a gyermekek napjuk legnagyobb részét töltik, és akiknek személyes hatása rendkívül erős befolyást gyakorol további életükre, beilleszkedésükre.
Az 5. fejezet témája a társadalom. A dadogók általánosan tapasztalható negatív társadalmi megítélése, a gyakori előítéletek és az intolerancia bemutatása után a kiút keresésének, megtalálásának módozatait ismerteti egy eset elemzése kapcsán, majd felvillantja három közismert dadogó életpályáját.
A 6. fejezet, a függelék, közérdekű tudnivalókat tartalmaz. Felsorolja a Magyarországon működő, a beszédhibások terápiájával foglalkozó intézményeket (névvel, címmel), ismerteti a beszédhibásokat érintő törvényeket és rendelkezéseket. Bemutatja az Alapítvány a Dadogókért civil szervezetet és a Seneca Beszéd Stúdiót.
A 7. fejezet az ajánlott és a felhasznált irodalom listája.
A könyv jellemzője, hogy rengeteg esetismertetéssel, szépirodalmi és szakirodalmi idézetekkel, és főleg gyönyörű képekkel teszi sokkal élvezhetőbbé, “fogyaszthatóbbá” a dadogással kapcsolatos ismereteket.

 

AJÁNLÁSOK

Feketéné Gacsó Mária, gyógypedagógus-logopédus, gyakorlatvezető tanár, közoktatási szakértő, a Démoszthenész Egyesület titkára – Budapest, 2004. június 1.

A dadogás az egyik legrejtélyesebb, legnehezebben változtatható és talán a legtöbb előítéletet, értetlenséget kiváltó beszédhiba.

A dadogó gyermekek szülei aggodalommal, kétségbeeséssel észlelik a tüneteket. Az óvoda és iskola pedagógusai értetlenül állnak az akadozások hullámzó megjelenésén. A környezet furcsának, komikusnak ítéli az akadozó gyermeket vagy felnőttet.

A kezelésére vállalkozó szakembereknek tehát egyaránt nagy szükségük van az elméleti ismereteket, gyakorlati tanácsokat adó szakkönyvekre, és a pszichoterápiás szemléletet, illetve a segítő kapcsolatot oktató irodalomra. A hazai logopédiai, gyógypedagógia és tágabb pedagógiai-pszichológiai témájú könyveket áttekintve azonban azt tapasztaljuk, hogy ez az irodalom meglehetősen gyér és elsősorban a logopédus szakembereknek íródott. Olyan tájékoztató irodalom, amely a szülők, pedagógusok számára készült, szinte egyáltalán nem kapható Magyarországon.

Schmidtné Balás Eszter logopédus, beszédterapeuta KÉPES KÖNYV A DADOGÁSRÓL és más dolgokról című könyve – saját gazdag tapasztalata alapján sajátos módon ragadja meg a dadogás kérdését.

A szerző a logopédus munkájának fonalán fogalmazza meg, mit érez a dadogó gyermek, hogyan élik át ugyanezt a folyamatot a szülők. S amiről szinte sohasem olvashatunk, részletesen foglalkozik a dadogó gyermek helyzetével a közösségben, a dadogók társadalmi megítélésével. A dadogókkal végzett terápiás munkáról is ritkán olvasható szemszögből ír. Bepillanthatunk a terapeuta személyiségének fontos jellemzőibe. Ismerkedhetünk a „terápiás szemlélet” értelmezésével, a terápiás tér, terápiás légkör specialitásaival.

Külön értéke a könyvnek, hogy tájékoztat a súlyos beszédhibás, „más fogyatékos” gyermekek és felnőttek jogaival kapcsolatos rendelkezésekről, törvényekről.

Schmidtné Balás Eszter KÉPES KÖNYV A DADOGÁSRÓL és más dolgokról című alkotása hiánypótló mű, amely élénk érdeklődésre számíthat az érintettek, a pedagógusok körében éppen úgy, mint a dadogás kezelésével foglalkozó logopédusok körében.

Az ajánlás az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága által kiírt szakkönyvpályázat mellékleteként készült.


Sellei Iván – 2004. október 26.

Tisztelet az Űrhajósnak

Tóth Árpád a magányról, a térbe szétszórt milljom árvaságról ír, meg arról, vajon össze találunk-e a jégen, éjen s messzeségen át. A csillagok sincsenek messzebb egymástól, mint mi itt, földi szívek, jajdul fel.
Kedves Űrhajós! Közlöm, hogy Önnek sikerült leküzdenie a fényévnyi távolságokat a földi szívek között. Megtette az utat lélektől lélekig.

Ezért ünnep ez a könyv. Ahogyan ünnep, amikor a gyermek először ejt ki érthető szót, vagy amikor a szerelmesek először fogják meg egymás kezét. Ünnep, mert koronát tesz egy gazdag pályára: két borító közé, szívmelengetően szép lapokra rója a csodát, miként (lenne) jó élni egymással, egymásért. A nyugalom, a szeretet, a türelem, az őszinte egymás felé fordulás, a „felemellek magamhoz gyermekem, hogy Te is innen láthasd a világot” felfogás hitvallása.

Köszönet érte.

Dr. Apróné G. Ágnes, nyelvtanár – Zalaegerszeg, 2006. augusztus 9.

Kötelező olvasmány házasulandó pároknak (és mindenki másnak)

Nem tudom, jó dolog-e felkészülni arra, ami előttünk áll vagy csak egyszerűen jobb, ha öntudatlanul részesévé válunk az életünket meghatározó eseményeknek. Ezért hát kissé bizonytalanul írom le, hogy minden házasulandó fiatal számára kötelező olvasmánnyá tenném Schmidtné Balás Eszter: Képes Könyvét. Nyilvánvaló, hogy nagyon sokukat közülük meg sem érinti a könyvben vázolt vagy ahhoz hasonló „probléma” és lesznek néhányan, akiknek sokkal súlyosabb nehézséggel kell szembesülniük életük során.

Akkor mi az, amiben e könyv hasznukra lehet?

Először is szembesülhetnek azzal a ténnyel, hogy ha gyermekük születik, megadatik számukra az az élmény, hogy megérezzék, hogy ennek a gyermeknek egy jó darabig ők a mindenség. Az alfa és az omega. Az élet gyermekük számára velük kezdődik és velük végződik. Persze csak annak kamaszkoráig, de az is jó pár év, amíg fürdőzhetnek ebben a páratlan élményben.

Másodszor Balás Eszter sorain keresztül megláthatják, hogy a család születésével egy olyan rendszer részévé válnak, mely rendszer minden tagjának változása hatással van a többiekre. És mennyi fájdalommal, ki nem mondott, szavakban meg sem fogalmazott szenvedéssel és konfliktussal járhat, ha ennek a rendszernek az egyik tagja valami olyan problémával szembesül, melynek leküzdése nem megy egyik napról a másikra.

Harmadszor arról is olvashatnak, hogy mindazok a negatív érzelmek, felgyülemlett indulatok és szenvedélyek, melyek ezt a nehézséget kísérik feloldhatók és bár nem kis erőfeszítés árán, de pozitív hajtóerőkké formálhatók. És szakértők és sorstársaik segítenek abban, hogy megtanuljanak együtt élni és megküzdeni az élet által rájuk kényszerített nehézségekkel.

Valóban több Balás Eszter könyve, mint egy összefoglaló mű a dadogásterápiáról. Nekem egyik legszebb olvasmányélményem és hiszem, hogy teljesebb életet élhetünk, ha tudjuk, hogy nehézség adódhat, de azzal megküzdeni életünk meghatározó élménye lehet.