+36 (20) 588 6929 balase@senecabeszedstudio.hu

Dadogásterápia

Beszédhibák javítása csoportban vagy egyénileg.
Tevékenységünk egyik specialitása a beszédfolyamatosság zavarainak (dadogás, hadarás) terápiája.

Dadogásterápia

1. Komplex művészeti terápia
Óvodáskorúaknak – egyénileg és csoportban is

A módszer:
A művészeti tevékenységbe ágyazott terápia „elvihető” módszer, amely alkalmazása során a személyiségben a kommunikációs zavar leküzdését segítő pozitív változásokat idéz elő. Erős személyiségformáló és kreativitásfejlesztő hatása van. A terápiába úgy építhetők be a dadogók kezelésében általában használt, a tüneteket enyhítő gyakorlatok (légzés, lazítás, hangindítás, ritmusgyakorlatok, mozgás- és beszéd összehangolása, metakommunikációs gyakorlatok, stb.), hogy azok művészi élményhez juttassák a gyermeket, és szerves egységet képezzenek a Komplex művészeti terápia célkitűzéseivel.

A Komplex művészeti terápia lényegét az ének-zene, mozgás és ábrázolás hármas egysége alkotja. A komplexitást elsődlegesen a különböző művészeti ágak szerves egységként való felfogása jelenti. Bizonyított, hogy a zene az egész emberi szervezetre, a lelki és testi (vegetatív) funkciókra egyaránt jó hatással van. A művészi élmény, legyen az befogadás vagy alkotás, katartikus erő. A katarzis a személyiségre gyógyító hatással van, mert a személyiség belső strukturálódását segíti és ezzel az én további fejlődését egészséges mederbe tereli.

Kiknek ajánlott a komplex művészeti terápia?
A módszer elsősorban óvodás korú, 4-6 éves gyermekek részére alkalmas. Kivételes esetekben kisiskolás korig ajánlott.
Az egyes gyakorlatok egymásra épülnek és összefüggő rendszert alkotnak, ezért szükség van a foglalkozásokon való rendszeres részvételre.

Szülőcsoport, illetve szülői konzultáció
A gyermekterápia működését egészíti ki. Célja, hogy a terapeuta és a szülő között partneri kapcsolat alakuljon ki.
A kötetlen beszélgetések segítségével a szülők tájékozódhatnak a dadogásról, a terápia alakulásáról. Önismeretük fejlődik, ezáltal gyermekeik problémáit jobban megértik, kapcsolatuk harmonikusabb, kiegyensúlyozottabb lesz.

Videóanyag:

 

2. Művészeti- és kommunikáció-fejlesztő terápia
Kisiskolás kortól, egyénileg és csoportban is

A módszer egyesíti a művészeti terápia és a kommunikációfejlesztés elemeit és hatásait. Az alkalmazás során figyelembe veszi a gyermek/ek egyéni- és életkori sajátosságait.

A tünetek enyhítésére irányuló gyakorlatok (koncentráció, lazítás, a légzés, az oldott hangadás, az artikulációs figyelem és a szép beszédre jellemző sajátosságok: tempó, ritmus, hangsúly, hanglejtés, szünetek) alkalmazása ugyan mindig játékos formában, de már célzottabban, tudatosabban történik. A cél elsősorban a beszédfélelem megjelenésének megakadályozása, leküzdése, valamint az árnyalt, kifejező szóbeli és nonverbális kommunikáció segítségével a beszéd magabiztosságának megszilárdulása.
A kreativitásra irányuló művészeti terápia játékai, tevékenységei beleilleszkednek a beszédtechnikai készségeket fejlesztő gyakorlatok sorába. Cél: az önismeret, az önelfogadás fejlesztése a művészi élmény segítségével, valamint a megszerzett beszédtechnikai készségek gyakorlati alkalmazása.

3. Beszédtechnika és kommunikáció
Kamaszoknak és felnőtteknek, egyénileg és csoportban is

A terápia anyaga és célja csaknem teljesen megegyezik a Kommunikáció és interakciós tudatosság tréning címszó alatt felsoroltakkal. (Ld. ott.)

A terápiás felhasználás során kiemelt szerepet kapnak azok a gyakorlatok, amelyek a beszéd folyamatosságának biztosítását szolgálják. Ezek körültekintő alkalmazása során elsősorban a fokozatosságot, az egyéni sajátosságokat tartjuk szem előtt. Az egyre nehezedő beszédtechnikai feladatok sikeres megvalósítása, az ezzel kapcsolatos sikerélmények, pozitív visszajelzések segítik a reális önértékelés megerősödését, a beszéd biztonságának kialakítását, helyreállítását.